You are currently viewing กลุ่มบริษัทไทยวา ผู้นำด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ด้วยนโยบายที่มีศักยภาพและมาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทไทยวา ผู้นำด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ด้วยนโยบายที่มีศักยภาพและมาตรฐานสากล

  • Post author:
  • Post category:Health Tips

กลุ่มบริษัทไทยวา คือหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตสินค้า สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกยอมรับในระดับสากลโลก ได้รับเอกสารรับรองจากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นที่ผลิตมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล ทั้งยังเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของทั้งคนและสัตว์ให้ดีขึ้น

เราไม่ได้ดีเยี่ยมแค่เรื่องของการผลิตและสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี แต่ยังมีวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานในองค์กร ที่เชื่อถือและไว้ใจได้ด้วยนโยบายต่างๆ อันเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทไทยวาก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและยกระดับในประเทศไทย นั่นคือ

พันธกิจ : กลุ่มบริษัทไทยวา เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม เวชภัณฑ์ เวชสำอาง แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง สารผสมล่วงหน้า และผลิตภัณฑ์สาธารณสุข ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน ทั้งยังนำสมุนไพรออร์แกนิคที่ปลอดภัยมาเป็นหนึ่งในสารสกัดสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ปราศจากสารเคมี และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ : กลุ่มบริษัทไทยวามุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเข้มแข็ง ด้วยการปฏิบัติงานภายใต้การคำนึงถึงคุณภาพของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม รักษาประสิทธิภาพทุกงานให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทที่ดี ทั้งในแง่ของมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ธุรกิจได้รับการยกระดับอย่างดีที่สุด ด้วยความสุจริตธรรมพร้อมคุณภาพมาตรฐานสูงสุด

ค่านิยมหลัก : กลุ่มบริษัทไทยวามีจริยธรรมและคุณธรรม อันเป็นหนึ่งในค่านิยมที่เรายึดถือและเชื่อมั่นมากที่สุดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มบริษัทไทยวามีรากฐานที่มั่นคง ร่วมกับการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง การันตีจากการรับรองของหลายสถาบันชั้นนำ ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ พร้อมมีการพัฒนาทุกขั้นตอน ทั้งในเชิงคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เพราะกลุ่มบริษัทไทยวา มีนโยบายและแนวคิดในการทำงานที่มั่นคง จึงทำให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อคนและสัตว์