3 แนวคิด 2

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวากรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ให้บริการในด้านของคำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนถึงการให้บริการในด้านของการผลิตสินค้าสำหรับคนและสัตว์ ที่มุ่งเน้นการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

1. ยกระดับการผลิตให้ล้ำสมัยและได้รับการยอมรับจากมาตรฐานโลก: ทางกลุ่มบริษัทไทยวา ได้รับการรองรับจาก FSSC 22000, GHP HACCP, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงได้รับการรับมาตรฐานกรมปศุศัตว์ GMP HACCP Thailand, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนตราด, และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Organic Thailand

2. ยกระดับสมุนไพร: กลุ่มบริษัทไทยวาเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของสมุนไพรแต่ละชนิด จึงได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อนำสมุนไพรเหล่านั้นพัฒนาต่อยอดทำเป็นสารสกัดที่มีสารสำคัญในปริมาณที่แน่นอนผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน แล้วจึงนำมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรที่ได้มีการนำมาพัฒนาและใช้ในปัจจุบัน ได้มาจากสมุนไพรไทยต่างๆ เช่น กัญชง กัญชา ใบกระท่อม พลูคาว กระชายขาว โสมชนิดต่างๆ ใบบัวบก โดยต้องการให้สมุนไพรของไทยแต่ละชนิดนั้นได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากล

3. ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อม: ถึงแม้ทางกลุ่มบริษัทไทยวาจะมุ่งเน้นการใช้กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย แต่เรายังคงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยเราใส่ใจตั้งแต่ถิ่นที่มาของสมุนไพร คือการนำสมุนไพรออร์แกนิคหรือสมุนไพรที่ได้รับการปลูก เพาะเลี้ยง บรรจุ ให้อยู่ในรูปแบบของอินทรีย์ และเพาะปลูกให้เป็นไปตามวิถีของธรรมชาติมากที่สุด โดยไม่พึ่งพาสารเคมี สารสังเคราะห์ ยาปฏิชีวนะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติ

 

นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม

เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับคนและสัตว์ครบวงจร

สร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง โดยให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท

 รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

  1. มีจริยธรรมและคุณธรรม
  2. มีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้
  3. มีการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิต และการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การรับรองคุณภาพบริษัท