You are currently viewing กลุ่มบริษัทไทยวา  มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไทยวา มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  • Post author:
  • Post category:Health Tips

เราพร้อมที่จะยกรับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม กลุ่มบริษัทไทยวาขอสัญญาว่าเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่เราจะขอเป็นผู้ยกระดับสิ่งเหล่านั้นให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าตลอดเวลา เพราะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัทไทยวา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในความตั้งใจของเรามานาน

เราเริ่มต้นจากการเล็งเห็นว่าชีวิตของคนไทยควรที่จะได้รับการยกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราจึงได้มีการริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทย ทั้งอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน เครื่องดื่มเสริมพลังกายและสมอง รวมไปถึงการใช้กระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานตามสากล โดยทางกลุ่มบริษัทไทยวา ได้รับการรองรับจาก FSSC 22000, GHP HACCP, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงได้รับการรับมาตรฐานกรมปศุศัตว์ GMP HACCP Thailand, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนตราด, และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Organic Thailand

กลุ่มบริษัทไทยวาไม่ใช่เพียงแค่ยกระดับเพื่อมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่เรายังยกได้ระดับชีวิตของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ให้มีสุขภาพดีด้วยการผลิตสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์อีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดปรสิต เห็บ หมัด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมสำหรับสัตว์ เพื่อให้ความเป็นอยู่และสุขภาพของสัตว์ดีขึ้น

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไทยวายังคงมองการณ์ไกลไปถึงการยกระดับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติ เช่น สมุนไพรออร์แกนิค สมุนไพรที่ถูกปลูกตามขั้นตอนของธรรมชาติ สมุนไพรที่เรานำมาใช้นั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสมุนไพรที่ดูแลโดยปราศจากสารเคมีและยาปฏิชีวนะ

จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทไทยวาคือการยกระดับทุกสิ่งด้วยความตั้งใจ ทั้งการยกระดับการผลิต ยกระดับสิ่งมีชีวิต และยกระดับสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าเดิม