เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวาเจริญอุตสาหกรรม จำกัด (“THAIVA”) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเวชภัณฑ์ อาหาร และอาหารเสริม สำหรับสัตว์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ นมผง อาหารแทนนม พรีมิกซ์ วิตามิน ยาปฎิชีวนะ ยาต้านการอักเสบ ยาต้านปรสิต ฮอร์โมน ยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาต้านเชื้อรา ยาแก้แพ้ สารสกัดจากธรรมชาติ และสารสกัดจากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้ดำเนินการผลิต ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดี ในการผลิตยา โดยมุ่งมั่นในระบบพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัท ไทยวาแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (THAIVALAB) เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบยา อาหารเสริม และเคมีภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคน อีกทั้งยังได้ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเชิงอินทรีย์ โดยมีห้องปฎิบัติการงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ 


นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม

พันธกิจ

 –  เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับคนและสัตว์ครบวงจร

วิสัยทัศน์

 –  สร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง โดยให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท

ค่านิยมหลัก

 รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

  1. มีจริยธรรมและคุณธรรม
  2. มีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้
  3. มีการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิต และการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง