M-Moxcide Pour On

รหัสสินค้า: –

ขนาด: 30 มิลลิลิตร

ราคาสินค้า: –

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ: –

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบสำคัญ 1.Flipronil 1%w/v (เทียบเท่าปริมาณ Fipronil 1 กรัมใน 100 มิลลิลิตร)
ผลข้างเคียง 1.หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3.หากกลืนกิน เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน
ข้อควรระวัง 1.ควรมีระยะหยุดใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน อย่างน้อย 100 วัน ก่อนนำเนื้อสัตว์ไปบริโภค
2.ควรมีระยะหยุดใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน อย่างน้อย 90 วัน สำหรับวัวนมที่ผลิตน้ำนมเพื่อนำไปบริโภคหรือแม่วัวที่กำลังตั้งท้อง
3.ห้าม ใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน ในสัตว์ที่กำลังป่วยหรืออยู่ในระหว่างพักฟื้น
4.ห้าม ใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน ราดลงบริเวณผิวหนังที่เป็นแผล
5.ควรใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน กับสัตว์ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
6.ไม่ควรอาบน้ำก่อนหรือหลังใช้ เอ็ม-ม็อกไซด์ พัวออน อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
7.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับสัตว์ตามที่ระบุเท่านั้น ห้าม ใช้ในสัตว์เลี้ยงเกิดอันตราย
8.ห้ามทิ้งเดอม่า หรือภาชนะบรรจุอุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่นํ้า คู คลอง แหล่งนํ้าสาธารณะ
วิธีการเก็บรักษา 1.เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิปกติ (8-30 องศาเซลเซียส) พ้นจากแสงแดด
2.ปิดภาชนะบรรจุให้สนิททุกครั้งหลังจากการใช้
3.ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง