Vitavet

รหัสสินค้า: FPX-VIV500CS

ขนาด: 500 มิลลิลิตร

ราคาสินค้า: –

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ: –

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับป้องกันการขาดวิตามิน ส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของปศุสัตว์

ส่วนประกอบสำคัญ 1.วิตามินเอ 10.00 ล้านหน่วยสากล
2.วิตามินบี6 3,000 มิลลิกรัม
3.วิตามินดี3 2.00 ล้านหน่วยสากล
4.วิตามินบี12 7.00 มิลลิกรัม
5.วิตามินอี 10,000 หน่วยสากล
6.วิตามินบี2 3,000 มิลลิกรัม
7.วิตามินเค3 1,000 มิลลิกรัม
8.ไนอาซีน 7,500 มิลลิกรัม
9.วิตามินบี3 2,000 มิลลิกรัม
10.แพนโทเทนิก 10,000 มิลลิกรัม
ผลข้างเคียง ไม่พบผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง สำหรับใช้ในอาหารสัตว์เท่านั้น
วิธีการเก็บรักษา 1.เก็บในอุณหภูมิห้อง 25 °C
2.เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความร้อนและความชื้น
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก