You are currently viewing ชาวปศุสัตว์เชื่อมั่นในกลุ่มบริษัทไทยวา เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ยกระดับความเป็นอยู่ปศุสัตว์

ชาวปศุสัตว์เชื่อมั่นในกลุ่มบริษัทไทยวา เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ยกระดับความเป็นอยู่ปศุสัตว์

  • Post author:
  • Post category:Health Tips

ชาวปศุสัตว์เชื่อมั่น ด้วยผลิตภัณฑ์ยกระดับความเป็นอยู่ปศุสัตว์ ลดภาระให้ผู้เลี้ยง

กลุ่มบริษัทไทยวา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจของชาวปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน ด้วยการรับผลิตและเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ เป็ด สุกร วัว กระบือ สัตว์น้ำ  รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน กรดอะมิโนเสริมอาหาร จุลินทรีย์โพรไบโอติกและยา เพื่อให้เหล่าปศุสัตว์ทุกชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ป่วยง่ายและยังช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้เลี้ยงอีกด้วย

 

ผู้เลี้ยงปลอดภัย ปศุสัตว์สุขอนามัยดี 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไทยวายังรับผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในการปศุสัตว์ ที่จะช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของการทำปศุสัตว์ให้มีสุขลักษณะที่ดี ปราศจากเชื้อโรค ทั้งยังเป็นการสร้างคุณภาพและสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เลี้ยง โดยไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรค รวมถึงยังเป็นการพัฒนาสุขอนามัยในการทำปศุสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์หรือมีฟาร์มปศุสัตว์ จึงสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น เพราะเรากลุ่มบริษัทไทยวาเห็นความสำคัญของชีวิตและความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย จึงได้มีการรับผลิต คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ขึ้นมาโดยเฉพาะ

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทไทยวา ได้แก่

HICOMIX 100A สารผสมล่วงหน้าสำหรับไก่ไข่ทุกช่วงอายุ ช่วยเสริมวิตามิน และแร่ธาตุทำให้ไข่ดก ฟองโต เปลือกไข่สวยหนา และไข่ได้นานสม่ำเสมอ

DERMA สำหรับใช้ภายนอก กำจัดแมลงคลานในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่

ใช้ป้องกันและกำจัด เห็บ หมัด ไร เลือด มด และแมลงรำคาญต่างๆบนตัวสัตว์ และคอกสัตว์

-ใช้ได้กับคอกสัตว์เลี้ยงทั่วไป เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร แพะ