SOMIN BOTTLE

รหัสสินค้า: –

ขนาด: –

ราคาสินค้า: –

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ: –

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบสำคัญ 1.โคลีน 80.00 กรัม
2.วิตามินบี1 0.30 กรัม
3.วิตามินบี2 0.56 กรัม
4.วิตามินบี6 0.64 กรัม
5.วิตามินบี12 1.50 มิลลิกรัม
6.วิตามินเอ 35.00 แสนหน่วยสากล
7.วิตามินดี3 7.00 หมื่นหน่วยสากล
8.ไนอาซีน 1.83 กรัม
9.กรดเพนโททีนิก 1.81 กรัม
10.แมกนีเซียม 3.00 กรัม
11.แมงกานีส 2.40 กรัม
12.เหล็ก 27.00 กรัม
13.สังกะสี 28.00 กรัม
14.ทองแดง 2.00 กรัม
15.สารถนอนคุณภาพอาหารสัตว์ 2.50 กรัม
16.สื่อเติมจนครบ 1.00 กิโลกรัม
ผลข้างเคียง ไม่พบผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง สำหรับใช้ในอาหารสัตว์เท่านั้น
วิธีการเก็บรักษา 1.เก็บในอุณหภูมิห้อง 25 °C
2.เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความร้อนและความชื้น
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก