SOMIN-S

รหัสสินค้า: –

ขนาด: –

ราคาสินค้า: –

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ: –

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบสำคัญ 1.วิตามินเอ 4.0 ล้านหน่วยสากล
2.วิตามินดี3 2.5 ล้านหน่วยสากล
3.วิตามินอี 5,000 หน่วยสากล
4.ไนอาซีน 2.00 กรัม
5.เหล็ก 27.0 กรัม
6.ทองแดง 5.0 กรัม
7.แมกนีเซียม 9.41 กรัม
8.ซิลีเนียม 0.15 กรัม
9.แมงกานีส 7.75 กรัม
10.โคบอลท์ 0.15 กรัม
11.ไอโอดีน 0.16 กรัม
ผลข้างเคียง ไม่พบผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง สำหรับใช้ในอาหารสัตว์เท่านั้น
วิธีการเก็บรักษา 1.เก็บในอุณหภูมิห้อง 25 °C
2.เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความร้อนและความชื้น
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก