You are currently viewing ไขข้อสงสัย ทำไมสมุนไพรออร์แกนิคจึงเป็นสารสกัดที่กลุ่มบริษัทไทยวาให้ความสำคัญ

ไขข้อสงสัย ทำไมสมุนไพรออร์แกนิคจึงเป็นสารสกัดที่กลุ่มบริษัทไทยวาให้ความสำคัญ

  • Post author:
  • Post category:Health Tips

หลายๆ ท่านคงทราบกันดีว่าในช่วงหลังที่ผ่านมานี้ พืชผัก ผลไม้ รวมถึงสมุนไพรออร์แกนิคได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพ แต่รู้หรือไม่ว่าหลายคนอาจยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าออร์แกนิคนั้นคืออะไร ออร์แกนิคดีต่อชีวิตและสุขภาพจริงหรือไม่ และเหตุใดสมุนไพรออร์แกนิคจึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในสารสกัดที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไทยวา วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างไปพร้อมๆ กัน

 

ออร์แกนิค

คือกระบวนการผลิตหรือดูแลพืชทางการเกษตรโดยใช้รูปแบบอินทรีย์ นั่นคือการพึ่งพาสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ผลิตพืชและสมุนไพรออร์แกนิคนั้นจะต้องมีความพิถีพิถันและเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เพราะจะต้องทำให้ทุกกระบวนการปลอดสารอินทรีย์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จึงทำให้ผลิตผลที่ผ่านกระบวนการออร์แกนิคนั้นมีความสะอาดและปลอดภัยจริง

 

กระบวนการผลิตแบบออร์แกนิค ดีอย่างไร?

1.ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร

2.ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

3.ช่วยให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เลี้ยงถูกสุขอนามัย สะอาด ส่งต่อสู่การบริโภคที่ปลอดภัยมากขึ้น

4.ช่วยให้สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อบริโภคมีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์

5.ช่วยให้ระบบวัฏจักรและวงจรธรรมชาติต่าง ๆ ในไร่หรือปศุสัตว์ดีขึ้น

 

นอกจากนี้หากพิจารณาไปถึงประโยชน์ของการผลิตแบบออร์แกนิคแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะในแง่ของการที่ช่วยให้มนุษย์ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี ดีต่อสุขภาพ ไม่เสี่ยงต่ออันตรายที่มาจากสารปนเปื้อน ทั้งยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล สะอาด และยั่งยืนอีกด้วย

 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทไทยวาจึงให้การยอมรับในคุณค่าของสมุนไพรออร์แกนิค และนำมาเป็นสารสกัดสำคัญภายใต้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพของคนไทย รวมถึงกระบวนการผลิตแบบออร์แกนิคยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่มุ่งมั่นยกระดับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ตลอดจนต้องการให้สมุนไพรไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกอีกด้วย