Runner

รหัสสินค้า: FPX-RUN450GS

ขนาด: 450 กรัม

ราคาสินค้า: –

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ: –

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิตามินและแร่ธาตุเสริมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพในสุกรพันธุ์

ส่วนประกอบสำคัญ 1.วิตามินเอ 350,000 IU
2.วิตามินดี 3 70,000 IU
3.วิตามินบี 1 0.30 กรัม
4.วิตามินบี 2 0.56 กรัม
5.วิตามินบี 6 0.56 กรัม
6.วิตามินบี 12 1.50 กรัม
7.ไนอาซิน 1.83 กรัม
8.กรดแพนโทเทนิก 1.81 กรัม
9.โคลีน 80.00 กรัม
10.แมกนิเซียม 3.00 กรัม
11.แมงกานีส 2.40 กรัม
12.ธาตุเหล็ก 27.0 กรัม
13.ซิงค์ 28.00 กรัม
14.ทองแดง 2.00 กรัม
ผลข้างเคียง ไม่พบผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง สำหรับใช้ในอาหารสัตว์เท่านั้น
วิธีการเก็บรักษา 1.เก็บในอุณหภูมิห้อง 25 °C
2.เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความร้อนและความชื้น
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก